Jogi Nyilatkozat

Impresszum

Felelős kiadó:
FRESENIUS MEDICAL CARE Magyarország Egészségügyi Kft
Bejegyzett székhely:
1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37. Magyarország

Ügyvezető igazgató: Berkes Attila

email: nephrocare-hu(at)fmc-ag.com

Szerzői jogok

Copyright©  FRESENIUS MEDICAL CARE Magyarország Egészségügyi Kft 2000-2016 (a továbbiakban: Fresenius Medical Care). All rights reserved. (Minden jog fenntartva.)
A Fresenius Medical Care internetes oldalain található szöveges részek, képek, grafikák, hangfájlok, animációk és videofájlok, valamint azok összeszerkesztése szerzői jogvédelem, illetve a szellemi termékekre vonatkozó egyéb jogvédelem alatt állnak. Ezeknek az objektumoknak a kereskedelmi célra történő lemásolása, módosítása és más honlapon való megjelenítése tilos. Néhány Fresenius Medical Care internetes oldal szintén tartalmaz a saját szolgáltatójuk szerzői jogvédelme alá eső képet vagy fájlt.

Ezeknek az oldalaknak a böngészése, róluk részletek kinyomtatása vagy kemény lemezre való kimentése illetve másoknak való elküldése, kivéve, ha az harmadik személy jogát képezi, megengedett, de kizárólag nem kereskedelmi,üzleti hanem információs és személyes célból.

Védjegyek

A másként megjelölt eseteket kivéve, a Fresenius Medical Care internetes oldalain megjelenő minden kereskedelmi védjegy meghatározott országokban bejegyzésre került, és a Fresenius Medical Care szerzői jogi védelme alatt áll. A Fresenius Medical Care és leányvállalatai rendelkeznek e védjegyek tulajdonjogával, vagy a védjegyek használatára vonatkozó engedélyekkel.

Szavatosság vagy (tartalmi) felelősség kizárása

Az információkat a Fresenius Medical Care tényszerűen („as is“) közli, és a közzétett információkért sem közvetlen, sem közvetett formában felelősséget nem vállal, ideértve a forgalmazhatóságra, illetve egy adott célra való alkalmasságra vagy az esetleges jogsértés kizárására vonatkozó garanciákat is. Annak ellenére, hogy meggyőződésünk szerint a közölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek, a tájékoztatás során előfordulhatnak hibás vagy pontatlan közlések. A jelen oldalon közzétett adatok kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják és nem képezhetik semmiféle üzleti, orvosi illetve egyéb szakmai megfontolás és döntés alapját. Az oldalon megjelenő adatok felhasználásából eredő esetleges károkért nem vállalunk felelősséget.
Bár a weboldalunkon megjelenített bármilyen információk és tartalmak közzétételekor a lehető legnagyobb körültekintéssel járunk el, kizárunk minden felelősséget az esetlegesen hibás, téves, nem napra kész közlésekből eredő bármilyen következményekért, károkért. Bár Fresenius Medical Care megtesz minden ésszerű óvintézkedést a számítógépes vírusok és más rosszindulatú programok ellen a honlapon, felelősséget nem vállalunk semmilyen ezekből eredő károkért.

Előretekintő kijelentések

Az oldal tartalmaz bizonyos eloretekinto kijelentéseket, amelyek a Fresenius Medical Care vezetésének véleményét tükrözik. Az internetes oldalakon használt olyan kifejezések, mint pl. „arra számítunk“, „úgy véljük“, „úgy becsüljük“, „azt várjuk“, „szándékaink szerint“, „úgy tervezzük“, „elorejelzéseink szerint“, ezeket a jövobeni kijelentéseket érzékeltetik. Ezek a kijelentések az orvosi területen megvalósuló muszaki fejlesztések, a temékekre irányuló keresleti – kínálati és piaci elégedettségi viszonyok, a gazdasági feltételek megléte, a konkurens termékek hatása, a termékek ára és a valutaárfolyamok alakulása valamint egyéb tényezok szempontjából is bizonyos kockázatokat és bizonytalanságot tartalmaznak. Ezek az eloretekinto kijelentések tehát a Fresenius Medical Care adott idopontban érvényes, a jövoben bekövetkezo eseményekre vonatkozó meglátásain alapulnak, ezért kockázatot és bizonytalanságot tartalmaznak. A kijelentések a társaság vezetésének becslésein és feltételezésein alapulnak, és bár átgondoltak és szakszeruek, megvalósíthatóságuk bizonytalan és eredményük nehezen megítélheto. Az aktuális eredmények és tapasztalatok ezért lényeges mértékben eltérhetnek ezektol az eloretekinto kijelentésektol. Az Fresenius Medical Care eleve kizár minden olyan szándékot és kötelezettséget, amely ezeknek a kijelentéseknek az aktualizálására vonatkozik.

Hozzájárulás megtagadása

A Fresenius Medical Care egy korszerű és információban gazdag weboldal létrehozását tűzte ki célul. Ugyanakkor meg kell értenie, hogy a Fresenius Medical Care-nek biztosítania kell azt is, hogy a saját szellemi alkotásait, így a szabadalmakat, a védjegyeket és a szerzői jogokat megvédje. Jelen weboldal semmiféle módon és formában nem tartalmaz hozzájárulást a Fresenius Medical Care tulajdonát képező szellemi termékek felhasználásához és használatához.

Hiperhivatkozások

A weboldalunkon található hiperhivatkozásokat nem tekinthetők hivatalos javaslatnak. A rajtuk levő információk helyességét és pontosságát nem ellenőrizzük. Az ezeknek az információknak a használatából eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.